Nafukovací čluny KULTA

 • Jednoduchý funkční design
 • Skvělý výkon na vodě
 • Moderní technologie a kvalitní materiály s původem v EU
 • 5 let záruka na materiál a spoje*
 • Bezproblémový provoz a dlouhá životnost
 • Expresní servis pro půjčovny a cestovky (náhradní čluny při déletrvajích opravách)
 • Zákaznické úpravy člunů (loga, polepy, úchyty, doplňková výbava)

Kontaktujte nás!

ikonainfo@kulta.cz
Airtex spol. s r. o.,
Rokytova 2675/26, 615 00 Brno
tel.: 776 118 660, mail: info@airtex.cz

PŮJČOVNA ČLUNŮ KULTA

TO JE ZÁBAVA I POZNÁVÁNÍ KRÁS JIŽNÍ MORAVY PO VODĚ

 • CELODENNÍ VÝLETY NA LODÍCH PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE
 • VÍCEDENNÍ SPLOUVÁNÍ
 • KRÁTKODOBÉ PŮJČOVÁNÍ PLAVIDEL (1 – 3 HOD.)
 • VÝUKA ZÁKLADŮ PÁDLOVÁNÍ
 • S.U.P. – NOVINKA - FITNESS PÁDLOVÁNÍ VE STOJE
 • VYJÍŽĎKY NA ULTRALEHKÉM KATAMARÁNU
 • JEZERNÍ KAJAKING
 • SIT ON TOP KAJAKING
 • KOMBINACE KOLO – VODA

NAŠE NABÍDKA PLAVIDEL:

2 až 4-místmé nafukovací čluny Revo 345 (novinka na trhu)

Revo 345 je 2 až 4-místný crossover kánoe a raftu vhodný jak pro rekreční pádlován s rodinou, tak pro turistiku na obtížnější vodě (cena od 22990,-Kč). Revo 345

Kajak SIT ON TOP

Kajak SIT ON TOP

Rekreační kajak - Jackson

Jackson

Kajak na divokou vodu – Demon

Demon

Seekajak Nifty 430 – dlouhý jezerní kajak

Seekajak Nifty 430

S.U.P. – Stand Up Paddleboard

Novinka v ČR – pádlovací fitness na vodě, při kterém relaxujete a současně zábavnou formou posílíte každý sval na těle.
S.U.P.

MiniCat 410 – ultralehká skládací plachetnice

Katamarán s nafukovacími válci pro základy jachtingu, pro plavby po jezeře až ve 4 osobách MiniCat 410

Kvalitní a bezpečné vybavení – certifikované plovací vesty

DÁLE NABÍZÍME:

Kursy pádlování na kajaku, kánoi, raftu, SUP
Přepravu lodí na začátek plavby nebo do jejího cíle
Prodej nafukovacíh lodí zn. Kulta, servis nafukovacích lodí

NAŠE TIPY NA BEZVA TRIPY:

Dyje pod Znojmem – úsek Tasovice – Hrádek

Délka:14 km – cca 4 hod
Obtížnost: ZWB – vhodné pro bezpečné rodinné splouvání
Charakter: pomalu meandrující řeka s písčitými naplaveninami vhodnými ke koupání, romantická zákoutí, nízká frekvence vodáků
Zajímavosti: vinařský kraj – vinařské obce, sklepy, vodní mlýn ve Slupi, Jaroslavice – renes. Zámek, vinařská obec, Krkovice - Mlýnská strouha je chráněná jako technická památka.
Doprava: Pavlov – Tasovice 56 km

Dyje + Zámecká Dyje – úsek Nové Mlýny – Lednice

Délka:22 km – cca 4 - 5 hod (trasu lze zkrátit nasedáním v Bulharech o11km)
Obtížnost: ZWB – vhodné pro bezpečné rodinné splouvání
Charakter: zpočátku širokou regulovanou Dyji vystřídá úzké zarostlé koryto Zámecké Dyje s typickou okolní krajinou lužního lesa. V Lednici protéká kultivovaným prostředím zámeckého parku
Zajímavosti: biosférická rezervace – lužní les, možno spatřit bobra, Nejdek – tábořiště s ohništěm, průjezd zámeckým parkem v Lednici po vodě – možná návštěva zámku, minaretu, Janohradu. V plavbě je možno pokračovat po Dyji až do Břeclavi
Doprava: Pavlov – Nové Mlýny 5,5 km
Břeclav – Nové Mlýny 21 km

Dyje pod Břeclaví + Morava – úsek Břeclav – Hohenau

Délka: 24 km – cca 5 - 6 hod
Obtížnost: ZWB – vhodné pro bezpečné rodinné splouvání
Charakter: pod Břeclaví se regulovaný tok přechází v původní koryto a řeka protéká neporušenou přírodou lužního lesa, s písčitými mělčinami a ostrůvky.
Zajímavosti: řeka protéká bývalým hraničním pásmem, takže je zde neporušená příroda, na řece budete prakticky sami, pod Břeclaví je možno navštívit zámeček Pohansko (muzeum, archeologické vykopávky), staleté duby, lužní les protkaný sítí vodních kanálů. Z Hohenau je možno pokračovat po Moravě až do Bratislavy
Doprava: Pavlov – Břeclav 24 km

Morava – úsek Bzenec přívoz - Rohatec

Délka: 10 km – cca 3 hod
Obtížnost: ZWB – vhodné pro bezpečné rodinné splouvání
Charakter: poslední neregulovaná část Moravy na dolním toku meandrující mezi vysokými břehy z vátých písků,
Zajímavosti: přírodní park Strážnické Pomoraví - meandry, se zbytky starých slepých ramen, lužní les, Osypané břehy – meandry až ve 13 m vysokých březích z vátých písků, hnízdiště břehule říční, natáčel se zde Zemanův film Cesta do pravěku.
Doprava: Břeclav – Bzenec Přívoz 43 km

KDE NÁS NAJDETE?:

Základna Pavlov – přímo pod Pálavou (areál Yacht Clubu Dyje), provozní doba 9 – 17hod, po předchozí telef. domluvě i jindy - TEL: 776 118 661

Základna Břeclav – Břetislavova 33 (kousek od nádraží ČD), provozní doba 8 – 16hod, po předchozí telef. domluvě i jindy - TEL: 776 118 660


druh materiálu1 hodina2 hodiny3 hodinypůjčovné za 1 den4 dny a více - sleva 20%vratná záloha
naf. Člun Revo 345 (2 - 4 osoby)2003404205004005000
katamaran MC4203505957359007205000
SUP - PADDLE BOARD1502553153753002000
jezerní kajak1502553153753003000
plastový kajak - creek1302202703002403000
plastový kajak - SIT ON TOP1001702102502003000
plovací vestav ceněv ceněv ceně30240
pádlo kanoe/raftv ceněv ceněv ceně20160
pádlo kajakv ceněv ceněv ceně20160
pumpa*********20160
pumpa nožní Bravo*********20160
házecí pytlík 20 m*********30240
vodotěsný vak 80 L*********30240
vodotěsný vak 60 L*********30240
vodotěsný vak 20 L*********20160
vodotěsný vak 10 L*********20160
vodotěsný vak 2 L*********20160
vodotěs. pouzdro na mobil*********20160
vázací lano/popruhy*********1080

POPLATEK při vrácení nevysušené a znečištěné lodě - 100 Kč vč. DPH

Cena za přepravu - 10Kč/1km

ORIENTAČNÍ DÉLKY TRAS

Pavlov - Nové Mlýny 5,5 km
Pavlov - Lednice 14 km
Pavlov - most Ladná 23 km
Břeclav - Pavlov 24 km
Břeclav - Nové Mlýny 21 km
Břeclav - Bulhary 16 km
Břeclav - Hohenau 23 km

Půjčovní řád půjčovny Airtex, spol. s r. o.

Půjčovní řád stanovuje podmínky poskytování služeb půjčovny vodáckého a sportovního vybavení mezi poskytovatelem služby, Airtex, spol. s r. o. (pronajímatelem) a zákazníkem(nájemcem). Podmínky stanovené tímto řádem jsou v okamžiku podpisu půjčovní smlouvy závazné pro obě smluvní strany.

Uzavření smlouvy
Smlouvu o zapůjčení může uzavřít pouze zákazník, který prokáže svoji totožnost dvěma platnými doklady (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas). Současně zaplatí vypočtenou hodnotu za zapůjčení a složí vratnou zálohu na požadovaný materiál. Výše půjčovného a zálohy je stanovena ceníkem půjčovného. Pronajímatel garantuje, že půjčovaný materiál je v odpovídajícím technickém stavu. Nájemce má právo se o technickém stavu materiálu přesvědčit. Na případné pozdější reklamace technického stavu nebude brán zřetel. Nájemce je povinen předmět půjčení používat pouze v souladu s jeho určením. Od chvíle převzetí materiálu zákazník zodpovídá za veškeré škody vzniklé v souvislosti s užíváním zapůjčeného materiálu, sobě i dalším osobám.

Ceny půjčovného
Ceny půjčovného se řídí veřejně přístupným ceníkem Airtex spol. s r. o. Pronajímatel si vyhrazuje právo provádět změny v ceníku. Tyto změny se nevztahují na již uzavřené smlouvy.

Rezervace
veškerý materiál lze rezervovat předem. Rezervaci lze provést telefonicky nebo e-mailem. Po zaplacení 50% vypočteného půjčovného je materiál závazně rezervován. Rezervace bude nájemci potvrzena e-mailem nebo telefonicky.

Převzetí materiálu
Materiál je možno vyzvednout nebo vrátit standardně v pracovní dny od 8 do 16 hodin, v provozovně Airtex, spol. s r. o., Břetislavova 33, Břeclav, nebo od 9 do 17 v půjčovně Pavlov (areál Yacht Clubu Dyje). Jiné termíny po předchozí domluvě. Vyzvednete-li si loď po 15 hodin, nebo vrátíte loď do 10 hodin dopoledne, nebude Vám tento den účtován! Například půjčení na víkend - vybavení si můžete vyzvednout v pátek po 15h a vrátit jej v neděli večer (po dohodě) nebo v pondělí do 10 hodin. Účtovány vám budou pouze 2 dny.

Stornovací podmínky
Zrušení rezervace 15 a více dní před prvním dnem vypůjčení bude zákazníkovi vráceno 100% rezervačního poplatku. Zrušení rezervace 14 – 8 dnů před prvním dnem vypůjčení bude zákazníkovi vráceno 50% rezervačního poplatku. Zrušení rezervace 7 dnů a méně před prvním dnem vypůjčení propadá rezervační poplatek pronajímateli.

Povinnosti zákazníka
Doba pronájmu je uvedena na smlouvě o zapůjčení materiálu a je závazná. V případě, že zákazník potřebuje zapůjčený materiál déle, je povinen smlouvu o zapůjčení prodloužit (i telefonicky). Za každý den prodlení, pokud nebyla doba pronájmu prodloužena, je zákazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši trojnásobku půjčovní ceny za každý den prodlení. Nájemce odpovídá po dobu pronájmu za předmět pronájmu a není oprávněn umožnit jeho užívání třetím osobám. Nájemce je povinen zapůjčený materiál chránit před poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením. Nájemce je povinen vrátit nafukovací člun čistý a suchý. Pokud tak neučiní, bude mu účtován jednorázový poplatek za vyčištění a usušení ve výši 100 Kč vč. DPH za 1 ks člunu. V případě poškození, či ztráty zapůjčeného materiálu, je zákazník povinen uhradit škodu takto vzniklou, buď ve výši opravy nebo ve výši obvyklé hodnoty zapůjčeného materiálu. Náklady na opravu jsou hrazeny z vratné kauce. Pokud hodnota škody převýší výši vratné zálohy, je nájemce povinen zbytek škody uhradit do 14 dnů ode dne vyúčtování. Zcizení-krádež materiálu ohlásí nájemce neprodleně místně příslušnému oddělení Policie ČR a pronajímateli.

det1 det2 det3 det4 det5 det6 det7 det8 det9

Tabulka technických dat

REVO 345
Délka (cm)345
Šířka vnější (cm)142
Šířka vnitřní (cm)58
Délka vnitřní (cm)268
Průměr obvod. válce (cm)42
Hmotnost netto** (kg)30
Počet vzduchových komor3
Max. počet osob4
Max. nosnost (kg)620
Max. provozní tlak (bar/kPa/PSI)0,25/25/3,6
Provozní podmínky (°C)-40–+70
Rozměry sbaleného člunu ve vaku 90 × 55 × 30

Výbava Basic:
2ks sedačka, 2ks D-kroužek, 2ks madlo, ochranný obvodový profil, přetlakový ventil ve dně, 3 ks ventil PUSH/PUSH, 1 ks servisní souprava, bajonetová redukce na ventil, kotevní lano, 2 ks kompresní pás, příručka uživatele, bezpečnostní lano.

Výbava Performance:
2ks sedačka, 2ks D-kroužek, 2ks madlo, ochranný obvodový profil, přetlakový ventil ve dně, 3 ks ventil PUSH/PUSH, 1 ks servisní souprava, bajonetová redukce na ventil, kotevní lano, 2 ks kompresní pás, příručka uživatele, bezpečnostní lano,4 ks úchyt bagáže přepravní vak, přetlakový ventil ve dně, 3 páry nožních úchytů, 2 ks gumičky s kuličkou.

Postup balení

sl1 sl2 sl3 sl4 sl5 sl6 sl7 sl8 sl9